close
Pomurje

Babji ložič – sprehod po gozdnem rezervatu v okolici Ljutomera

Drevesa v gozdu
Print Friendly, PDF & Email

Babji ložič je 25 ha velik zaščiten gozdni rezervat v okolici Ljutomera, po katerem je speljana prijetna sprehajalna pot.

Nižinski hrastovo-gabrov gozd
Babji ložič je ostanek nekdanjih obsežnih nižinskih hrastovo-gabrovih gozdov v dolini reke Ščavnice, ki je od leta 1978 zavarovan kot naravna vrednota državnega pomena (gozdni rezervat). Velja za najlepši primer naravnih gozdov doba in belega gabra v Pomurju. V gozdu prevladuje hrast dob, ki ga je več kot polovica drevesne sestave, 24 odstotkov je belega gabra, med ostalimi drevesnimi vrstami pa so zastopani še črna jelša, lipa, brest in ostali listavci. Najobsežnejši hrast dob v Babjem ložiču ima obseg kar 350 cm in premer 111 cm, beli gaber pa obseg 250 cm in premer 80 cm.

Sprehajalna pot skozi Babji ložič
Skozi rezervat,  mimo mogočnih hrastov in gabrov, vodi sprehajalna pot. Številna padla drevesa ponekod dajejo vtis pragozda. Za Babji ložič je značilna velika pestrost tipičnih gozdnih ptic, zato bodite ob sprehodu tiho in vzemite s sabo daljnogled. Po ocenah str sojenja pripadniki OZNE in KNOJA ubili 11 ljudi, enemu pa je uspelo pobegniti. Po vojni so se domačini iz tega razloga gozdu izogibali, šele po osamosvojitvi so svojci pobitih na mestu streljanja postavili velik lesen križ. Umrli so, ker so bili zavedni Slovenci in premožni.  okovnjakov, naj bi tod gnezdilo okrog 100 različnih vrst ptic (črna in zelena žolna, veliki, srednji in mali detel, kratkoprsti in dolgoprsti plezalček, pa ščinkavci, škorci, sinice, drozgi….), veliko pa je tudi srnjadi. V zgodnji pomladi tla gozda prekrije bujno rastlinstvo.

Spominska plošča žrtvam povojnih pobojev
V gozdu se nahaja spominska plošča žrtvam povojnih pobojev, v katerih so brez sojenja pripadniki OZNE in KNOJA ubili 11 ljudi, enemu pa je uspelo pobegniti. Po vojni so se domačini iz tega razloga gozdu izogibali, šele po osamosvojitvi so svojci pobitih na mestu streljanja postavili velik lesen križ. Umrli so, ker so bili zavedni Slovenci in premožni.  

Peš ali s kolesom iz Ljutomera
Gozdni rezervat je dostopen iz središča Ljutomera s kolesom ali peš. Manjši prostor, kjer lahko pustimo avto se nahaja malo naprej od Železniške postaje Ljutomer mesto, kjer pustimo avto in se preko mostu čez reko Ščavnico napotimo desno do vhoda v gozd. Pred vhodom v gozd se nahaja info tabla z osnovnimi značilnostmi gozda. Sprehajalna pot po gozdu je dolga ca. 3 km.

Tags : babji ložičprlekija pohodništvo
Urednik

The author Urednik

Copyright © Ksenija Glažar
error: Content is protected !!
UA-128967845-1