close
Martjanci
Print Friendly, PDF & Email

Martjanci ali po domače tudi »Marčanci« oziroma »Merčanci«, so gručasta obcestna prekmurska vas.  Starejši del vasi je nastal okrog župnijske cerkve sv. Martina. Nekdaj izrazito v kmetijstvo usmerjena vas je danes popolnoma spremenila nekdanjo kmečko podobo in dobiva vse bolj videz primestnega naselja, kamor se priseljujejo številne mlade družine.

Dva zelo pomembna zgodovinska dokumenta
V zgodovinskih virih se vas prvič omenja leta 1365 kot Zenthmartun, leta 1366 kot Scentmartun in dystrictu Sancti Martini, čeprav naj bi »cvetoča vas« obstajala že v 13. stoletju. Že takrat se je imenovala po zavetniku cerkve, sv. Martinu. Kot trg se omenja prvič leta 1627, vendar je ohranil vaško podobo.  Martjanci so staro upravno, cerkveno in šolsko središče. Leta 1601 so imeli evangeličansko, leta 1777 pa katoliško šolo.
Z vasjo sta povezana dva zgodovinsko pomembna dokumenta. Prva je Martjanska zakupna pogodba iz leta 1643, ki govori o najemu vinograda v Vučji Gomili. Stroka jo uvršča med posebne pravne listine. Zanimiva je s pravnega in jezikoslovnega vidika. Velja za enega najstarejših knjižnih spomenikov Ogrskih Slovencev. Druga pa je Martjanska pesmarica iz konca 16. stoletja oziroma prve polovice 17. stoletja, ki velja za prvi pisni dokument prekmurščine.
V drugi polovici 20. stoletja se je vas začela precej razvijati. Dobila je kmetijsko zadrugo, poštni in krajevni urad ter vaški dom. Razvijati se je začelo tudi obrtništvo.
Danes spadajo Martjanci s ca. 530 prebivalci v občino Moravske Toplice.

Eden najstarejših avtoportretov v evropski umetnosti
Sredi vasi si lahko ogledamo zanimivo župnijsko cerkev sv. Martina. Prva romanska cerkev se omenja že leta 1366, današnjo gotsko pa je zgradil in poslikal Janez Aquila iz Radgone leta 1392. Avtor poslikav je v cerkvi pustil svoj pečat in naslikal svoj avtoportret z napisom, ki sodi med najstarejše slikane avtoportrete v evropski umetnosti. Marmorni oltar s kipom sv. Martina  je zasnoval znameniti Jože Plečnik leta 1925.
V bližini cerkve izstopa Škrabanova hiša z zanimivo fasado. Gre za pritlično zidano hišo nekdanjega trgovca, zgrajeno leta 1933. Na vogalu se je dotika nadstropni zidani zvonik in je last evangeličanske cerkve.
V bližini cerkve se nahaja veličastna zgradba nekdanje Martjanske šole, ki se prvič omenja leta 1601. Do leta 1884 je delovala kot katoliška šola, ko so za šolske prostore preuredili gostilno grofa Szaparya. Danes je v t.i. Bistri hiši sedež Razvojne agencije Sinergija in LRF za Pomurje.
Novejša pridobitev vasi iz preloma tisočletja je Dom Sv. Martina, kjer se danes nahaja pošta, veroučna učilnica, kulturna dvorana, zimska kapela posvečena blaženemu Antonu Martinu Slomšku, pisarna tednika Družina in sedež župnijske Karitas.
V vasi imajo enoto otroškega vrtca, krajevni urad, enoto pošte, romsko-katoliški župnijski urad, sedež občinske Karitas, lekarno, zdravstveno postajo, bencinsko črpalko, trgovino z mešanim blagom in bife, trgovino z kmetijske zadruge, gostišče in gostilno. V vasi deluje precej obrtnikov.

Še posebej veselo je ob Martinovem
Zelo dejavno je turistično društvo Martin, nogometni klub Čarda, prostovoljno gasilsko društvo, ki je najstarejše gasilsko društvo v občini, pa deluje že od leta 1891. V vasi ima sedež tudi Rotary Club in Rotary Klub Martjanci.
Vaščani radi počastijo številne dogodke kot npr. kulturni praznik, dan žena, prihod pomladi, praznika dela, postavljajo klopotec, ob koncu leta pripravijo razstavo adventnih izdelkov in poskrbijo za Miklavžev obhod. Precej se razvija rokodelstvo, zato vsak ponedeljek organizirajo ustvarjalne delavnice.
Ob Martinovem je v vasi veliki verski praznik – proščenje, turistično društvo pa organizira tradicionalni Martinov pohod.

Kje se Martjanci nahajajo?

Tags : cerkev sv. Martinaenodnevni izletmartinov pohodmartjancipotovanja za družineslovenska vas
Urednik

The author Urednik

Leave a Response

Copyright © Ksenija Glažar
error: Content is protected !!
UA-128967845-1