close
Partizanska bolnica Franja
Print Friendly, PDF & Email

Partizanska bolnica Franja je ena najbolj znanih in obiskanih turističnih zanimivosti pri nas ter  simbol slovenskega partizanskega zdravstva in humanosti. Ste jo že obiskali? Naslednje vprašanje je navadno, ali ste obiskali prvotno, ali to novejšo, po obnovi. Danes je pot skozi strmo sotesko sicer lepo urejena in normalno prehodna. Težko si predstavljamo, kako so po težko dostopni soteski Pasice nekoč spravili ranjence do partizanske bolnice Franja.  

Partizanskih bolnišnic je bilo na Slovenskem okrog 120
Partizanska bolnica Franja je bila ena od okoli 120 slovenskih partizanskih bolnic, ki so med drugo svetovno vojno delovale pri nas, a so do danes ohranjene zgolj redke. Med drugo svetovno vojno je delovala v kraju Dolenji Novaki pri Cerknem, v težko dostopni soteski Pasice. Zgrajena je bila za zdravljenje ranjencev in težjih bolnikov na območju 9. korpusa slovenske partizanske vojske. Ime pa je dobila po zdravnici in upravnici, Franji Bojc Bidovec, ki jo je vodila večino časa delovanja bolnice. Njene spomine si lahko preberemo v knjigi z naslovom Ni neskončnih poti (Pisma sinu).

Gradili so jo postopoma
Bolnico Franja je ustanovil decembra leta 1943 dr. Viktor Volčjak, kmalu zatem je postala upravnica dr. Franja Bojc. Prostor naj bi mu predlagal domačin, kjer so prej oskrbovali prve ranjence.
Gradili so jo postopoma. Ob njenem koncu, maja 1945, jo je sestavljalo kar 14 barak (lesenih objektov) različnih velikosti in za različne namene: barake za ranjence, operacijska soba, izolirnica, baraka za rentgen, soba za zdravnike, baraka za osebje, invalidski dom, skladišče za hrano, kuhinja, pralnica in kopalnica, mizarska delavnica in druge.
Osebje je skrbelo poleg zdravljenja tudi za varnost. V ta namen je bil vzpostavljen obrambni sistem z bunkerji za stražarje in zaklonišči za ranjence. Na položaj bunkerja nas ob poti do bolnice opomni smerokaz oziroma informativna tabla. Sovražniki bolnice niso nikoli odkrili, čeprav so se ji kar dvakrat približali. Dostop do nje je bil po potoku, ki teče skozi strmo sotesko. Danes je pot zaradi turistov lepo urejena, takrat seveda ni bila takšna.

Borci so bili zelo različnih narodnosti
V partizanski bolnici Franja se je v času njenega delovanja, od decembra 1943 do maja 1945, zdravilo okrog 900 borcev, ki so bili zelo različnih narodnosti. Iz informacijskih tabel zvemo, da so precej pozornosti posvečali tudi razvedrilu ranjencev. Izdajali so celo glasilo Bolniški list.
V vseh oddelkih bolnice je delalo več kot sto petdeset ljudi. Zdravniške posege so opravljali usposobljeni kirurgi, za ranjence so skrbeli bolničarji in bolničarke, okoliški prebivalci pa so jim pomagali pri gradnji barak, nekateri so celo skrivali ranjence, jih oskrbovali z zdravil, sanitetnim materialom in hrano.

Kmalu zatem prvi turisti
Ranjenci in osebje so partizansko bolnico Franja zapustili 5. maja 1945. Prvi obiskovalci si jo ogledali še istega leta, uradno pa je bila za turiste odprta maja 1946. Šest let kasneje je bila zaščitena kot spomenik, leta 2015 pa je prejela Znak evropske dediščine. Od leta 2001 je na poskusni listi Unescove svetovne dediščine.

Uničujoča povodenj leta 2007
Hud naliv septembra 2007 je popolnoma uničil skoraj vse barake, rešiti se je uspela le baraka št. 9 – kjer je bila soba za ranjene častnike, soba za političnega komisarja, skladišče in mizarska delavnica. Voda je s  sabo odnesla večinoma originalnega inventarja, ki so ga kasneje nadomestili z replikami in eksponati muzeja v Cerknem. Od maja 2010 jo tako lahko znova obiščemo.

Nekoč je pot vodila preko brzic
Pot v partizansko bolnico Franja je v času delovanja bolnice vodila preko brzic potoka Čerinščica, saj je bilo tako lažje zakrivati sledi. Ranjencem so pred prenosom, ki je potekal ponoči, zavezali oči, da je ne bi mogli izdali.
Pot tudi danes poteka ob potoku, a je lepo urejena, preko stopnic in po lesenih mostovih. 

Kaj si lahko danes ogledamo v Partizanski bolnici Franja?
V sklopu bolnice si lahko ogledamo barako za ranjence in bunker, izolirnico, operacijsko barako, sobo za zdravnike in sobo za ranjence, barako za rentgen, shrambo za nosila, kuhinjo, barako za ranjence in jedilnico, skladišče, delavnico, sobo za ranjene častnike, sobo za komisarja, kopalnico in pralnico, invalidski dom in drugo.
V barakah so nameščene informacijske table iz katerih zvemo, za kaj se je uporabljala oziroma kaj se je tam dogajalo.

Informacije o Partizanski bolnici Franja
Več informacij o bolnici, dostopu, kdaj jih lahko obiščete, kakšna je vstopnina itd. najdete na spletni strani: https://www.pb-franja.si/

Tags : bolnica franjaFranja Bojc Bidovecpartizanska bolnicapartizanska bolnica franja
Urednik

The author Urednik

Leave a Response

Copyright © Ksenija Glažar
error: Content is protected !!
UA-128967845-1