close

Slovenske vasi

Print Friendly, PDF & Email

Zanimive slovenske vasi

Po podatkih Statistične urada Republike Slovenije smo imeli 1. januarja 2019 v Sloveniji 6.035 naselij, od tega jih je bilo 57 brez prebivalcev. Največ naselij brez prebivalcev je bilo v občini Kočevje (17). Najgosteje naseljeno mestno naselje v Sloveniji je bil Piran, kjer je na enem kvadratnem kilometru površine živelo povprečno skoraj 5.360 prebivalcev. Najredkeje naseljeno naselje v Sloveniji, če izvzamemo naselja brez prebivalcev, je bilo naselje Gotenica v občini Kočevje, kjer je na kvadratnem kilometru živelo povprečno manj kot 0,1 prebivalca (ali eden na skoraj 12 km2). V osmih naseljih, ki so imela po najmanj 30 prebivalcev, ni bilo otrok, tj. prebivalcev, starih manj kot 15 let. Največji med takimi naselji sta bili Završje v občini Trbovlje in Logje v občini Kobarid: obe naselji sta imeli po 42 prebivalcev, od katerih nihče ni bil mlajši od 15 let. V treh naseljih z najmanj 30 prebivalci ni bil nihče star 65 ali več let. Največje od teh treh naselij je bil Sovinek v občini Semič s 44 prebivalci, ki so bili vsi mlajši od 65 let. Pa še nekaj nenavadnih imen slovenskih vasi: Čudno selo, Morje, Poštena vas, Ritoznoj, Zajčji Dol, Lisjaki, Svinsko, Bruhanja vas, Polom, Polule, Znojile… 

Obiščite na vašem izletu po Sloveniji katero izmed njih. 

[freehtml5map id=”0″]

Copyright © Ksenija Glažar
error: Content is protected !!
UA-128967845-1